Zalety systemu
a) korzyści dla Inwestorów:

 • minimalna powierzchnia instalacji – do 1 m2
 • instalacja na Bypass
 • automatyczna praca urządzenia
 • tańsza eksploatacja od chloru lub podchlorynu, ozonu i innych środków dezynfekujących
 • woda przyjazna w procesie rehabilitacji osób
 • nie wymaga chloru lub innych środków dezynfekujących
 • większa liczba kąpiących się
 • zredukowanie liczby osób obsługujących basenv
 • zwrot inwestycji 1-4 lat

b) korzyści dla Klientów:

 • przyjemna woda
 • brak podrażnienia skóry i oczu
 • lecznicze właściwości słonej wody
 • bez zapachu chloru
 • woda przyjazna dla osób starszych i małych dzieci
 • satysfakcjonujące wyniki dezynfekcji potwierdzone na basenach w Polsce