A. EcoMatic ECSC 16

EcoMatic ECSC 16 składa się z szafy sterującej, z samoczyszczącego ogniwa i z timera. Automatyczne sterowanie pracą urządzenia.

Produkcja środka dezynfekującego: 16 g/h

Parametry wody do eksploatacji EcoMatic:

Zasolenie 0,4% – 0,7%

Wartość pH 7,2 – 7,4

Temperatura wody: do 32 °C

Warunki gwarancji zawarte są w instrukcji obsługi.