PROGRAM BASENÓW SZKOLNYCH DELFINEK

CELEM PROGRAMU DELFINEK jest budowa niskoinwestycyjnego basenu do podstawowej nauki pływania dzieci w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych, basenu dla uczniów i ich nauczycieli, mieszkańców gminy, sportowców i do rehabilitacji.

Wizualizacja Szkoły
Wizualizacja Szkoły
OFERTA PROGRAMU DELFINEK jest skierowana do klienta, który nie posiada możliwości wybudowania dużego obiektu basenowego – gminy, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, osiedla, firmy, itp.; klienta który jest zdolny eksploatować basen po minimalnych kosztach.

OBIEKTEM PROGRAMU DELFINEK jest budynek z niecką basenową o wymiarach 13,3 m x 4,5 m x 1,5 m z kompletnym zapleczem technicznym i technologicznym, z możliwością rozbudowy o różne moduły rehabilitacyjne w cenie inwestycyjnej ok. 1,5 – 3,0 mln zł za całość w zależności od wyposażenia obiektu. Taka oferta jest możliwa dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości, unikalnej niecki basenowej bez potrzeby jej betonowania, rozwiązania technologii z minimalnym kosztem eksploatacyjnym.

UMIEJSCOWIENIE BASENU DELFINEK jest przewidywane na terenach szkół i zespołów szkół, obiektów sportowych, itp. z wykorzystaniem istniejących terenów (wymagana powierzchnia do zabudowy to 25-50 m długości i do 12 m szerokości). Architektura budynku zakłada możliwość dobudowy basenu do istniejącego obiektu, z wykorzystaniem istniejących zapasów energetycznych (instalacja wody, ciepła, kanalizacji, elektryczna, itp.), zasobów obiektu (szatnie, dojazdy, parkingi, itp.) oraz zasobów ludzkich (nauczyciele, konserwatorzy, sprzątaczki, itd.). Takie rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne a wynajęcie obiektu poza godzinami zajęć szkolnych na cele komercyjne pozwoli uzyskać dodatkowe przychody jeszcze bardziej obniżające koszty eksploatacyjne.

Zakładane niskie koszty budowy, utrzymania i eksploatacji basenu sprawiają, iż taka inwestycja staje się realna nawet dla małych miast i gmin, które do tej pory ze względów finansowych nie mogły pozwolić sobie na budowę basenu kąpielowego. Korzystanie z basenów w sąsiednich miejscowościach było niejednokrotnie kłopotliwe i jednocześnie kosztowne. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa basenu szkolnego DELFINEK.

Basen o wymiarach 13,3 m x 4,5 m ma być przeznaczony do nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu danej miejscowości lub gminy. Rozmiary basenu sprawiają, iż mogą z niego korzystać grupy 10 – 18 osobowe w ramach zajęć szkolnych lub rehabilitacyjnych. Basen może być również udostępniany dla grup zorganizowanych, np. drużyny sportowców, aerobik wodny, rehabilitacja, itp. po godzinach zajęć szkolnych na zasadach określonych w regulaminie obiektu.

Wnętrze Basenu do nauki pływania
Wnętrze Basenu do nauki pływania

Projekt basenu szkolnego DELFINEK zakłada budowę budynku basenowego połączonego z istniejącym obiektem szkolnym. Parterowy budynek koncepcyjnie i architektonicznie dopasowany do otoczenia jest przyjazny również dla osób niepełnosprawnych. Basen umożliwia prowadzenie nauki pływania jak i ćwiczeń na szerokiej plaży obok basenu. Istnieje możliwość budowy basenu w 3 wariantach:

 1. wariant podstawowy – basen kąpielowy z pomieszczeniem technologicznym
 2. wariant poszerzony – basen kąpielowy z pomieszczeniem technologicznym i modułem szatni
 3. wariant rehabilitacyjny – basen kąpielowy z pomieszczeniem technologicznym, modułem szatni oraz modułem rehabilitacyjnym (sauna sucha, sauna parowa, wanna spa, inne wg życzeń inwestora)

Ekonomia obiektu basenu DELFINEK przejawia się przede wszystkim w:

 • niskich kosztach budowy całego obiektu (ok. 1,2 – 2,3 mln zł w zależności do wybranego wariantu i wyposażenia obiektu)
 • możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji
 • stosowaniu nowoczesnych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania
 • możliwości wynajmowania obiektu dla grup zorganizowanych po godzinach zajęć szkolnych pozwoli częściowo zwrócić koszty eksploatacji obiektu
 • przyjęciu w projekcie rozwiązań ekologicznych (np. odnawialne źródła energii, rekuperacja, dezynfekcja wody bez chloru, itd.)
 • wykorzystaniu istniejących zasobów danego obiektu szkolnego (media, pracownicy, itp.)
 • niskich kosztach eksploatacji basenu – bez konieczności zatrudniania ratownika, dodatkowej obsługi basenu

Zalety basenu DELFINEK:

 • woda w basenie uzdatniana jest bez użycia chloru – solą
 • woda w basenie jest przyjazna dla małych dzieci i alergików, ma właściwości lecznicze i terapeutyczne
 • przywożona na miejsce gotowa niecka basenu o idealnie gładkim wykonaniu ułatwia utrzymanie basenu w czystości a dodatkowe, specjalne wzmocnienia sprawiają, iż niecka basenu jest samonośna i nie wymaga obetonowania
 • basen kompozytowo – ceramiczny o ekskluzywnym wyglądzie i z 10-letnią gwarancją producenta – jedyna oryginalna i opatentowana technologia ceramiczna
 • możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zasobów energetycznych i personalnych szkoły
 • krótki czas budowy: 3 – 6 miesięcy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ulotką oraz do wypełnienia kwestionariusza, który pomoże nam zorganizować spotkanie celem szerszego zaprezentowania oferty projektu basenu dla szkół DELFINEK.

W sprawie projektu można również kontaktować się drogą mailową na adres delfinek@ekobasen.pl

Pobierz dokumenty