Administratorem danych osobowych jest firma Ekoservispol Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000196686, o kapitale zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP: 736 13 85 232, REGON 490761647.

Administrator informuje, że podane przez Pana/Pania dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu ora przez okres niezbędny dla realizacji kontaktu z Panem/Panią. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne celem skontaktowania się z Panem/Panią. Podane dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pana/Pani odrębnej zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania.. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych ora prawo do wniesienia skargi odnośnie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.